Bent u Belg en wil u meer weten over uw stemplicht?

In België gebeurt stemmen geheim en anoniem. Bent u een Belgische burger? En woont u in het Brussels Gewest? Dan bent u verplicht om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. U krijgt automatisch een oproepingsbrief in uw brievenbus. Neem uw oproepingsbrief en uw identiteitsdocument mee wanneer u gaat stemmen. Die heeft u nodig om te mogen stemmen. Hebt u die documenten niet bij in het stembureau? Dan mag u niet stemmen.

Voorwaarden om te mogen stemmen

 

U bent verplicht om te stemmen als:

 

  • u op 1 augustus 2024 officieel Belg bent. Dat is de dag waarop de kiezerslijst wordt vastgesteld;

en

  • u minstens 18 jaar bent op 13 oktober 2024, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen;

en

  • u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van een gemeente van het Brussels Gewest op 1 augustus 2024;

en

  • u op 13 oktober 2024, de dag van de verkiezingen, uw stemrecht hebt.

 

Automatische inschrijving als kiezer

 

Als Belg hoeft u niets te doen. Voldoet u aan de 4 voorwaarden hierboven om te mogen stemmen? Dan krijgt u automatisch een oproepingsbrief.

 

Stemplicht

 

Bent u Belg? En voldoet u aan de vermelde voorwaarden? Dan moet u stemmen. Kan u niet persoonlijk gaan stemmen, maar hebt u een geldige reden? In bepaalde gevallen, kan u een andere kiezer aanduiden die in uw naam stemt. Dat heet stemmen met een volmacht. Gaat u niet stemmen en heeft u geen volmacht gegeven? Dan riskeert u een straf.

FAQ

Ik ben 18 jaar en ik heb nog nooit gestemd. Ik heb gehoord over een inschrijvingsformulier. Heb ik dat nodig? Wat moet ik doen?

Als u een Belgische burger bent, hebt u dat formulier niet nodig. Voldoet u aan de 4 voorwaarden om te mogen stemmen? Dan krijgt u automatisch uw oproepingsbrief in uw brievenbus.

Ik heb geen oproepingsbrief ontvangen of ik heb hem verloren. Wat nu?

De administratie kan tot en met 28 september 2024 de oproepingsbrieven opsturen.

Hebt u na 28 september nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen? Haal uw brief dan af bij uw gemeentebestuur. Dat kan u doen tot aan het einde van de stemming.

Bent u uw oproepingsbrief kwijtgeraakt? Ga dan naar uw gemeente. Vraag om een kopie.

Ik ben mijn identiteitskaart kwijt op de dag van de stemming. Wat nu?

Doe aangifte bij uw gemeente. Bent u uw kaart kwijt en is uw gemeentebestuur gesloten? Doe dan aangifte bij de politie. U krijgt een attest van verlies. Met dat attest kan u dan stemmen.

Ik verhuis na 1 augustus 2024 naar een andere gemeente. Wat nu?

Verdwijnt u tussen 1 augustus 2024 en 13 oktober 2024 uit het bevolkingsregister van een Brusselse gemeente? Dan moet u nog steeds stemmen in uw oude gemeente in het Brussels Gewest.

Retour en haut de page