Ontdek hoe u de lijstnaam bovenaan uw kandidatenlijst kan beschermen.

Bent u lid van een politieke partij die in het Brussels Parlement zetelt? En wil u de naam van uw lijst ("letterwoord") beschermen? Dien dan een aanvraag in om de lijstnaam in uw voordrachtsakte te beschermen. Op die manier kan u ook een lijstnummer aanvragen ("gemeenschappelijk volgnummer"). Zo vermijdt u dat andere lijsten uw lijstnaam gebruiken. U kan ook vragen dat oude beschermde lijstnamen van uw politieke partij niet meer gebruikt mogen worden door andere lijsten.

 

Stap 1 – Controleer de voorwaarden

 

Een lijstnaam beschermen

 

De Brusselse Regering kan uw lijstnaam enkel beschermen als die aan bepaalde voorwaarden voldoet.

 • Uw politieke partij is vertegenwoordigd in het Brussels Parlement.
 • Minstens 5 parlementsleden van de partij moeten de aanvraag ondertekenen. Heeft uw partij minder dan 5 vertegenwoordigers in het Brussels Parlement? Dan moeten alle parlementsleden van uw partij de aanvraag ondertekenen. Een parlementslid mag maximaal 1 aanvraag ondertekenen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Eén van de parlementsleden die de aanvraag heeft ondertekend moet de aanvraag indienen.

 

Een oude beschermde lijstnaam verbieden

 

Maakt u deel uit van een politieke partij die in het Brussels Parlement zetelt? Dan kan u ook vragen dat de lijstnamen van uw politieke partij die beschermd werden in het verleden zoals B.S.P. of P.V.V niet meer mogen worden gebruikt door andere lijsten. Vraag een verbod aan bij de Brusselse Regering.

 

Gebruik niet-beschermde lijstnamen die eerder werden gebruikt

 

Wil u een niet-beschermde lijstnaam gebruiken die werd gebruikt tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezing? Dat kan als:

 • uw voordrachtsakte is ondertekend door 2/3 van de kandidaten die verkozen werden tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezing in 2018 onder de lijstnaam die u wil gebruiken;
 • die lijst heeft minstens 3 verkozenen opgeleverd tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezing in de betreffende gemeente;
 • enkel verkozenen uit 2018 die opnieuw kandidaat zijn in 2024 tellen mee voor het aantal geldige handtekeningen.

Kortom, enkel 2/3 van de verkozen kandidaten uit 2018 die opnieuw kandidaat zijn in 2024 tellen mee.

Voldoet uw aanvraag niet aan die 3 voorwaarden? Dan is de voorzitter van het hoofdbureau officieel verplicht om uw kandidatenlijst te weigeren de lijstnaam te laten gebruiken die in de gemeente werd gebruikt bij de vorige gemeenteraadsverkiezing in 2018.

 

Voorbeeld

 

Als de lijst tijdens de vorige verkiezingen in 2018 9 verkozenen had, maar enkel 7 van die verkozenen opnieuw opkomen in 2024, hebt u een handtekening nodig van minstens 5 van de 7 verkozenen die opnieuw kandidaat zijn.

-> 2/3 van 7 = 4,66

Het quotiënt wordt naar boven afgerond wanneer de eerste decimaal groter of gelijk is dan 5.

 

Gebruik lijstnaam met vermelding "LB" of "burgemeester"

 

De voorzitter van het hoofdbureau moet elke lijst weigeren die gebruikt maakt van de vermelding "LB" of "burgemeester" en waarop de uittredende burgemeester niet voorkomt.

 

Beschermde lijstnamen Front National

 

Een arrest van het Hof van Beroep van Luik van 11 oktober 2016, bevestigd door het Hof van Cassatie op 2 maart 2018, heeft bevestigd dat de vereniging naar Frans recht “FRONT NATIONAL” op het grondgebied van de Benelux de enige titularis is van:

 • het figuratieve merk houdende de zwart-rode vlam op een gele achtergrond met de vermelding « FN »;
 • het figuratieve merk « FN »;
 • het verbale merk « FRONT NATIONAL –NATIONAAL FRONT ».

Daardoor moet bij de neerlegging van de kandidatenlijsten elke lijstnaam worden geweigerd die de beschermde namen, letterwoorden en emblemen bevat of vatbaar is om voor verwarring te zorgen bij het publiek met de volgende lijstnamen: FRONT NATIONAL, FN, FRONT NATIONAL BELGE, FNB, RASSEMBLEMENT BLEU MARINE, RBM, LE PEN, enz., alsook elke zwart-geel-rode vlam.

De aandacht van de voorzitters van de hoofdbureaus wordt gevestigd op deze rechterlijke beslissingen. De voorzitters kunnen een afschrift aanvragen bij onze diensten.

 

Stap 2 – Dien uw aanvraag in

 

Dien uw aanvraag om lijstnamen te beschermen en te verbieden in bij de Brusselse Regering of haar gemachtigde. Doe dat op dinsdag 3 september 2024 tussen 10 en 12 uur. Op deze dag worden ook de gemeenschappelijke volgnummers toegekend aan de lijsten met een beschermde lijstnaam.

De Regering publiceert daarna de lijst van beschermde en verboden lijstnamen in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent dat andere lijsten een beschermde of verboden lijstnaam niet mogen gebruiken.

 

Samenstelling lijstnaam

 

Normaal gezien mag een lijstnaam bovenaan de kandidatenlijst op het elektronisch scherm of op het stembiljet, uit ten hoogste 22 karakters bestaan.

Hieronder vindt u de lijst met tekens en symbolen die u mag gebruiken om uw lijstnaam te ontwerpen:

 • Speciale tekens: !#%&'()*+-./:;,=<>?@§_[]{}|\|´`¨^~$£€²³
 • Cijfers: 0123456789
 • Alfabetische hoofdletters: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 • Alfabetische kleine letters: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 • Alfabetische geaccentueerde letters: µâäàáÂÄÀÁíïîÍÏÎôöóÔÓÖçÇêëèéÊËÈÉûúüÛÚÜù

 

Let op: andere speciale tekens zijn niet toegestaan.

 

Formulier afgevaardigden politieke partijen

 

 

Formulier kandidaten

 

FAQ

Ik wil een aanvraag indienen om de lijstnaam bovenaan mijn lijst te beschermen. Wanneer moet ik die ten laatste indienen?

Dien uw aanvraag in op dinsdag 3 september 2024 tussen 10 en 12 uur bij de Regering of haar gemachtigde. Laat een van de parlementsleden van uw politieke partij die de aanvraag hebben ondertekend de aanvraag indienen.

Retour en haut de page