Weet u hoe de lijstnummers worden toegekend aan de kandidatenlijsten?

De kandidatenlijsten krijgen een lijstnummer ("volgnummer") toegekend via een loting. Het soort lijstnummer dat aan uw lijst wordt toegewezen, hangt af van het soort lijstnaam. Er zijn namelijk 2 soorten lijstnamen: beschermde en niet-beschermde lijstnamen. Beschermde lijstnamen zijn de lijstnamen van politieke partijen die in het Brussels Parlement zitten. Niet-beschermde lijstnamen behoren tot de overige lijsten.​​​​ Vóór de stemming worden de kandidaten van elke lijst gerangschikt. De eerste, aan het hoofd van de lijst, stelt zich meestal voor als potentiële toekomstige burgemeester van zijn of haar gemeente.​​​​

 

Volgnummers beschermde lijstnamen

 

De Regering organiseert een loting om gemeenschappelijke volgnummers toe te kennen aan de lijsten met een beschermd letterwoord.

De beschermde lijstnamen en de gemeenschappelijke volgnummers worden binnen 4 dagen na de loting in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Wil u voor uw gemeentelijke lijst een beschermde lijstnaam en een gemeenschappelijk volgnummer gebruiken? Voeg dan een attest toe wanneer u uw lijst indient. Dat attest moet ondertekend zijn door een persoon die door uw politieke partij is aangesteld op het niveau van het administratief arrondissement. Dat attest mag ook ondertekend worden door een vervanger van de afgevaardigde. Op het attest moet vermeld staan dat de partij aan wie de beschermde lijstnaam en het gemeenschappelijk volgnummer toebehoren de kandidatenlijst erkend.

 

Gebruik gemeenschappelijk volgnummer zonder gebruik beschermde lijstnaam

 

Kandidatenlijsten kunnen ook een gemeenschappelijk volgnummer gebruiken dat al werd toegekend aan een politieke partij die haar lijstnaam op gewestelijk niveau heeft laten beschermen. Dit kan zelfs wanneer de lijst op gemeentelijk niveau de lijstnaam beschermd op gewestelijk niveau niet of slechts gedeeltelijk gebruikt.

Verschilt de lijstnaam van uw lijst van de lijstnaam die beschermd is op gewestelijk niveau, maar wil u toch het gemeenschappelijk volgnummer gebruiken die eraan is verbonden? Voeg dan een verklaring van terbeschikkingsstelling van het gemeenschappelijk volgnummer bij wanneer u uw voordrachtsakte indient. Deze verklaring moet opgesteld zijn door de persoon die op het niveau van het administratief arrondissement werd aangesteld door de politieke partij waartoe het gemeenschappelijk volgnummer behoort.

Het spreekt voor zich dat partijen die een gemeenschappelijk volgnummer hebben gekregen, hun nummer maar aan 1 lijst per gemeente kunnen toekennen. Ze mogen dus geen lijst indienen die de lijstnaam gebruikt die werd beschermd in de gemeenten waar ze hun gemeenschappelijk volgnummer hebben afgestaan.

 

Volgnummers overige lijsten

 

Zodra de lijsten zijn afgesloten, loot de voorzitter van het hoofdbureau de nummers van de lijsten zonder gemeenschappelijk volgnummer. De nummers die bij deze loting worden toegekend, beginnen bij het nummer dat onmiddellijk volgt op het laatste nummer dat werd toegekend bij de loting door de Regering. Eerst krijgen de volledige lijsten hun volgnummer, daarna de onvolledige lijsten.

 

Formulier afgevaardigden politieke partijen

 

FAQ

Hoe worden de gemeenschappelijke volgnummers toegekend?

De Regering organiseert een loting om gemeenschappelijke volgnummers toe te kennen aan de lijsten met een beschermde lijstnaam.

Retour en haut de page