Are you looking for information in English about foreign citizen registration for the municipal elections in the Brussels region? Visit the FAQ page from Commissioner for Europe and International Organisations.

 

Opgelet! Bent u een buitenlandse burger? Het federaal parlement bepaalt de voorwaarden om te mogen stemmen.

Bent u een burger van de Europese Unie (EU) of een burger van buiten de Europese Unie (niet-EU)? Dan mag u stemmen onder bepaalde voorwaarden. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kan u zich als kiezer inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een ander woord is 'lokale verkiezingen'. Zo kan u stemmen bij de verkiezingen in oktober 2024. Hebt u zich ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen in België? Dan mag u nog altijd stemmen in uw land van herkomst.

Stap 1 – Controleer de inschrijvingsvoorwaarden

 

Burgers van de Europese Unie (EU)

 

Bent u een burger van de Europese Unie? Dan mag u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen als u

 

en

 • minstens 18 jaar oud bent op 13 oktober 2024;

en

 • ten laatste 1 augustus 2024 bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Brusselse gemeente;

en

 

Burgers van buiten de Europese Unie (niet-EU)

 

Burgers van buiten de Europese Unie moeten aan 2 extra voorwaarden voldoen.

Bent u een burger van buiten de Europese Unie? Dan mag u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen als u

 

 • minstens 18 jaar oud bent op 13 oktober 2024;

en

 • ten laatste 1 augustus 2024 bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Brusselse gemeente;

en

 • nog altijd uw stemrecht hebt op 13 oktober 2024 (u kan uw stemrecht tijdelijk of voor altijd verliezen door een beslissing van het gerecht);

en

 • 5 jaar voor uw inschrijvingsaanvraag, ofwel ten laatste sinds 31 juli 2019, ononderbroken officieel in België woont op basis van een wettige verblijfsvergunning;

en

 • een verklaring aflegt waarmee u er zich toe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring maakt deel uit van zowel de online inschrijving als het inschrijvingsformulier op papier.

 

Wil u meer weten over de voorwaarden om te mogen stemmen als buitenlander?

 

Ga naar de verkiezingswebsite van de federale overheid

of

Vul het contactformulier in van de federale overheid

 

Hebt u een vraag over uw eigen dossier?

Neem contact op met de Infodesk van Dienst Vreemdelingenzaken via infodesk@ibz.fgov.be.

 

Stap 2 – Schrijf u in als kiezer

 

U moet zich inschrijven om te mogen stemmen. Schrijf u ten laatste 31 juli 2024 in.

Als u zich hebt ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen in België, mag u nog altijd stemmen in uw land van herkomst.

 

Opmerkingen

 

Was u al ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018? En voldoet u nog steeds aan de voorwaarden om te mogen stemmen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch uw oproepingsbrief om te stemmen in uw brievenbus.

Let op: de inschrijving als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen is niet dezelfde als die voor de Europese verkiezingen.

Ja, en dan?

Hebt u zich bijvoorbeeld ingeschreven voor de Europese verkiezingen van 2019 of 2024 en wil u ook stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Dan moet u zich eerst als kiezer inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Wil u meer weten over hoe u zich inschrijft als kiezer?

 

Ga naar de verkiezingswebsite van de federale overheid

 

De manieren om zich in te schrijven

 

Schijf u in als kiezer

 • ofwel online;
 • ofwel via de post;
 • ofwel aan het loket van uw gemeente.

 

Online

 

U kan zich als kiezer inschrijven op de inschrijvingswebsite.

 

Hoe kan u zich aanmelden?

 

Meld u aan op de inschrijvingswebsite

 • ofwel via uw elektronische vreemdelingenkaart, de PIN-code van uw kaart en een eID-kaartlezer;

 • ofwel via de itsme®-applicatie als u een smartphone hebt;

 • ofwel via een elektronische kaart van uw lidstaat van herkomst erkend door het eIDAS-reglement:

  • Denemarken;

  • Duitsland;

  • Estland;

  • Italië;

  • Kroatië;

  • Letland;

  • Litouwen;

  • Luxemburg;

  • Malta;

  • Nederland;

  • Portugal;

  • Slowakije;

  • Spanje;

  • Tsjechië;

  • Zweden.

Wil u stemmen en voldoet u aan de inschrijvingsvoorwaarden?

Schrijf u online in als kiezer

Per post

 

Bent u een burger van de Europese Unie (EU)?

Vul het formulier voor burgers van de Europese Unie (EU) in en onderteken het.

Verstuur het formulier via de post naar de dienst Bevolking van uw gemeente. U kan uw formulier indienen tot en met 31 juli 2024.

 

Bent u een burger van buiten de Europese Unie (niet-EU)?

Vul het formulier voor burgers van buiten de Europese Unie (niet-EU) in en onderteken het.

Verstuur het via de post naar de dienst Bevolking van uw gemeente. U kan uw formulier indienen tot en met 31 juli 2024.

Opgelet! U moet uw formulier dus op tijd versturen. Als u uw inschrijvingsformulier via de post verstuurt, moet uw gemeente dat ten laatste 31 juli 2024 hebben ontvangen. U krijgt een geschreven bevestiging van uw inschrijving.

 

Aan het loket van uw gemeente

 

Dien uw ingevulde en ondertekende formulier persoonlijk in bij de dienst Bevolking van uw gemeente. U kan uw formulier ook indienen tot en met 31 juli 2024.

 

Stap 3 – Neem uw oproepingsbrief en uw vreemdelingenkaart of internationaal paspoort mee op 13 oktober 2024

 

Als de overheid uw inschrijvingsaanvraag heeft aanvaard, krijgt u uw oproepingsbrief om te gaan stemmen in uw brievenbus. Neem deze brief en uw vreemdelingenkaart mee op 13 oktober. Die heeft u nodig om te mogen stemmen. Als u deze documenten vergeet mee te nemen, mag u niet stemmen.

justitia

Is stemmen verplicht?

 

Als buitenlandse burger die zich ingeschreven heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 of die van 2024, bent u verplicht om te stemmen zoals iedere Belg.

Als u niet gaat stemmen, riskeert u een straf. Als u niet persoonlijk kan stemmen door een gegronde reden (zoals een reis in het buitenland of een ziekte), kan u een andere kiezer aanduiden die in uw naam stemt. Dat heet stemmen met een volmacht.

 

Wil u zich uitschrijven als kiezer?

 

Als buitenlandse burger kan u zich tot 3 maanden voor de volgende verkiezingen uitschrijven als kiezer. Verstuur gewoon een ondertekende brief naar uw gemeente. Na deze uitschrijving bent u niet meer ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen. U kan zich altijd opnieuw inschrijven als kiezer als u dat wil.

 

Inschrijvingsprocedure (gemeenten)

 

Bent u een medewerker van een Brussels gemeentebestuur? En staat u in voor de verkiezingsorganisatie in uw gemeente?

Lees dan de federale nota met daarin alle informatie over de inschrijvingsprocedure voor niet-Belgen en de behandeling van de aanvragen.

FAQ

Ik ben 18 jaar. Ik ben een buitenlandse burger. Ik heb nog nooit gestemd. Ik heb gehoord over een inschrijvingswebsite en een inschrijvingsformulier. Heb ik die nodig? Wat moet ik doen?

Bent u geen Belg? Wil u stemmen? En voldoet u aan de voorwaarden om te mogen stemmen? Dan moet u zich inschrijven als kiezer van uw gemeente.

U kan zich inschrijven

Dat formulier kan u ook bij uw gemeente opvragen.

Ik ben een burger van de Europese Unie en ben gedomicilieerd in het Brussels Gewest. Ik heb me ingeschreven om te stemmen voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Moet ik me opnieuw inschrijven of is mijn vorige inschrijving nog geldig?

Uw erkenning als kiezer blijft geldig zolang u blijft voldoen aan de voorwaarden om te stemmen en zolang u zich niet hebt uitgeschreven als kiezer, in welke Belgische gemeente u ook verblijft. Wanneer u de erkenning om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen hebt gekregen, hoeft u geen nieuwe aanvraag meer in te dienen om te mogen stemmen bij latere gemeenteraadsverkiezingen.

Als burger van de Europese Unie, heb ik mij ingeschreven om te stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Moet ik mij opnieuw inschrijven om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen?

Ja. Als u ingeschreven bent voor de verkiezingen van het Europees Parlement, blijft u in de toekomst ook kiezer bij deze verkiezingen en hoeft u niets meer te doen. Dat betekent niet dat u daardoor automatisch bent ingeschreven om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als u zich in het verleden nog niet voor de gemeenteraadsverkiezingen hebt ingeschreven, moet u zich dus wel nog inschrijven.

Ik ben geen Belg en ik ben al ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Moet ik me opnieuw inschrijven als kiezer als ik verhuisd ben naar een andere gemeente?

Neen. Ook als u verhuist naar een andere gemeente en officieel van adres verandert, blijft u ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen in uw nieuwe gemeente.

Uw inschrijving als kiezer wordt doorgegeven door uw oude gemeente aan uw nieuwe gemeente.

Waar moet ik het inschrijvingsformulier indienen? Moet ik het persoonlijk afgeven of mag ik het ook opsturen?

Het inschrijvingsformulier dient u in bij de dienst Bevolking van uw gemeente.

U hebt 2 opties als u zich niet online als kiezer inschrijft.

 • U kan het juiste inschrijvingsformulier (EU-burger of niet-EU-burger) invullen en per post opsturen. De gemeente stuurt u dan een ontvangstbewijs ('een bevestiging') en een attest waarin staat of u al dan niet werd ingeschreven op de kiezerslijst.
 • U kan het ook persoonlijk afgeven en de gemeente geeft dan onmiddellijk een ontvangstbewijs. De gemeente zal u nadien een attest sturen waarin staat of u al dan niet werd ingeschreven op de kiezerslijst.

U kan een kopie van uw identiteitskaart toevoegen om het werk van de gemeente te vergemakkelijken, maar dit is niet verplicht.

Ik ben een buitenlander. Kan ik mij laten uitschrijven als kiezer?

Ja. U moet dan schriftelijk verklaren bij de gemeente van uw verblijfplaats dat u afziet van uw hoedanigheid als kiezer.

U kan zich vóór 31 juli 2024 of na 14 oktober 2024 uitschrijven. U kan zich tijdens de drie maanden voor een verkiezing niet uitschrijven.

Ik ben mijn vreemdelingenkaart kwijt. Wat nu?

Doe aangifte bij de politie. U krijgt van hen een attest van verlies. Met dat attest kan u dan stemmen.

Ik werk voor een Brusselse gemeente. Mogen we gepersonaliseerde brieven versturen naar niet-Belgische burgers om hen aan te moedigen om zich als kiezer in te schrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen?

De verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als de verwerkingsverantwoordelijke zich baseert op één van de zes rechtsgronden die worden genoemd in artikel 6.1 van de GDPR. Voor overheidsinstanties in de uitoefening van hun functie betekent dit over het algemeen dat de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag  (artikel 6.1.e), of dat de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen (artikel 6.1.c). Deze rechtsgrondslagen moeten een specifieke grondslag hebben in Europese of nationale wetgeving (artikel 6.3; zie ook overweging 41).

De verwerkingsverantwoordelijke die een dergelijke verdere verwerking overweegt, moet er eerst voor zorgen dat de aanvankelijke en verdere doeleinden verenigbaar zijn, waarbij onder andere rekening moet worden gehouden met de vraag of er een verband bestaat tussen de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en de doeleinden van de beoogde verdere verwerking, het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, de aard van de persoonsgegevens, de mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de betrokkenen en het bestaan van passende waarborgen (zie artikel 6.4 GDPR).

Naast de GDPR moet de verwerkingsverantwoordelijke ook rekening houden met de specifieke wetgeving die van toepassing is, zoals de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten.

Het Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek (vastgesteld bij ordonnantie van 20 juli 2023) biedt de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen wettelijke basis om een gepersonaliseerde brief te sturen naar niet-Belgische burgers die zich kunnen inschrijven als gemeenteraadskiezer.

Gemeenten die een dergelijke verwerking overwegen, moeten het advies inwinnen van hun functionaris voor gegevensbescherming, overeenkomstig artikel 38.1 van de GDPR, en rekening houden met de ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS, uitgegeven door de FOD Binnenlandse Zaken (zie https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/bev/onderrichtingen/onderrichtingen-bevolking-07072023.pdf , in het bijzonder punt 125 betreffende het raadplegen en het gebruik van registers voor "interne doeleinden").

Zij moeten ook rekening houden met de vaste praktijk van de gegevensbeschermingsautoriteit om adviezen uit te brengen over de noodzaak en evenredigheid van de verwerking van persoonsgegevens, die als volgt kunnen worden samengevat: de beoogde gegevensverwerking moet het daadwerkelijk mogelijk maken om het nagestreefde legitieme doel te bereiken (criterium van doeltreffendheid), maar moet ook de minst ingrijpende maatregel vormen met betrekking tot de rechten en vrijheden van de betrokkenen (criterium van noodzakelijkheid in strikte zin). Zie bijvoorbeeld de punten 3 tot en met 6 van het advies nr. 65/2023 van 24 maart 2023 (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-65-2023.pdf ).

Retour en haut de page