Ontdek de rol van het Gewest bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is verantwoordelijk voor de wetgeving over de gemeenteraadsverkiezingen. Het Gewest regelt en organiseert ook deze verkiezingen. Er zijn geen provinciale verkiezingen in het Brussels Gewest.

 

Brussel Plaatselijke Besturen bereidt de gemeenteraadsverkiezingen voor.

De administratie

 • zorgt voor informatie over de verkiezingen;
 • zorgt voor technische ondersteuning;
 • zorgt ervoor dat de verkiezingen vlot verlopen.

De tekst die de gemeenteraadsverkiezingen regelt is het Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.

De soorten verkiezingen in België

 

Er zijn andere soorten verkiezingen in België naast de gemeenteraadsverkiezingen.

In de tabel hieronder vindt u alle verkiezingen die in het Brussels Gewest plaatsvinden.

 

Soort verkiezing

 

de Kamer

de Senaat

het Europees parlement

het Vlaams parlement

het Parlement van de Franse Gemeenschap

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

De gemeenteraden

Hoe vaak?

 

om de 5 jaar

om de 5 jaar

om de 5 jaar

om de 5 jaar

om de 5 jaar

om de 5 jaar

om de 6 jaar

 

Democratie

 

België heeft een democratie die gebaseerd is op volksvertegenwoordiging. Verkiezingen vinden regelmatig plaats. Zo kunnen burgers hun vertegenwoordigers voor de verschillende overheden aanwijzen. 

 

Het Belgische kiessysteem

 

De grondbeginselen van het Belgische kiessysteem zijn vastgelegd in de Grondwet:

 • de verkiezingen verlopen volgens het algemeen kiesstelsel;
 • het principe van de evenredige vertegenwoordiging wordt toegepast;
 • elke kiezer heeft 1 stem;
 • de stemming gebeurt in de gemeente waar de kiezer is gedomicilieerd;
 • stemmen gebeurt geheim;
 • stemmen is verplicht
  • bij de federale verkiezingen;
  • bij de regionale verkiezingen.

In Vlaanderen zijn de inwoners niet verplicht om te stemmen bij de gemeenteraads-, provincieraads- en districtsverkiezingen. Ze mogen nog wel, maar ze moeten niet meer.

FAQ

Wat is een democratie?

Een democratie is een politiek systeem waarin burgers deelnemen aan de beslissingen. De burgers kiezen hun vertegenwoordigers voor de verschillende overheden.

Retour en haut de page