De gemeenteraadsverkiezingen in uw gemeente vinden plaats op 13 oktober 2024.

Stemmen is kiezen. Stemmen is zeggen welke mensen u moeten vertegenwoordigen. Stemmen voor de verkiezingen van de gemeenteraad? Dat is zeggen wat u wil in uw gemeente. Uw gemeente is de plaats het dichtst bij u waar beslissingen worden genomen. U stemt dus voor de mensen die uw gemeente gaan leiden in uw plaats. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 13 oktober 2024. Een ander woord is 'lokale verkiezingen'. Stemmen doet u geheim en anoniem.

 

Stemmen = meedoen

 

Stemt u? Dan neemt u deel aan de beslissingen in uw gemeente. Toch beslissen burgers niet rechtstreeks. Op 13 oktober 2024 stemt u voor de mensen die 6 jaar uw gemeente leiden. De gemeenteraad en in bepaalde mate de burgemeester en de schepenen nemen de belangrijke beslissingen in uw gemeente. Deze mensen zijn kandidaat bij de verkiezingen.

 

Uw gemeente = uw keuze

 

Kies zelf. Niemand kan u zeggen voor wie u moet stemmen. Gaat u stemmen? Lees eerst de programma's van de verkiezingen.

Wil u de programma's van de verkiezingen van de kandidaten kennen?

 

 • Lees de folders die u in uw brievenbus krijgt.
 • Ga naar infosessies van verenigingen.
 • Ga naar conferenties van politieke partijen.
 • Bekijk de websites van de partijen.
 • Praat erover met uw familie of vrienden.

 

Hebt u hulp nodig? Vraag hulp aan uw familie of een vriend. Zij kunnen u helpen om de verkiezingsprogramma's goed te begrijpen. Gaat u stemmen? Zorg er eerst voor dat u de ideeën van elke partij goed begrijpt. Uw keuze kan uw gemeente veranderen.

 

Een verkiezingsprogramma legt de ideeën en de projecten van de kandidaten uit. Dat is wat de kandidaten willen doen in uw gemeente als ze de verkiezingen winnen.

 

De kandidaten

 

Een kandidaat of kandidate is een persoon die zich kandidaat stelt bij de verkiezingen. Die persoon is nog niet verkozen. Kandidaten met dezelfde projecten vormen samen een lijst. Kies een lijst of kandidaten. Doe dat als u denkt dat ze goed werk zouden leveren in uw gemeente.

 

Vertegenwoordigen

 

De inwoners van een gemeente vertegenwoordigen:

 • dat is luisteren en uitleggen wat mensen denken of zeggen;
 • dat is beslissen voor andere mensen;
 • praten in naam van andere mensen.

 

Uw gemeente

 

U woont in een Brusselse gemeente. Gemeenten zijn het kleinste deel van België. De gemeente is de plaats het dichtst bij u waar beslissingen worden genomen.

 

Wat doet uw gemeente?

 

Uw gemeente staat in voor:

 • papieren zoals
  • identiteitskaarten;
  • paspoorten;
  • rijbewijzen;
  • geboorteakten;
  • huwelijksakten; 
  • overlijdensakten …

 

 • gebouwen zoals
  • kinderopvang;
  • scholen; 
  • rusthuizen …

 

 • maatschappelijk welzijn zoals
  • sociale diensten;
  • sociale woningen;
  • OCMW;
  • Handicontact …

 

 • openbare infrastructuur zoals
  • wegen;
  • riolen;
  • verlichting;
  • netheid …

 

 • sport;
 • vrije tijd;
 • parken.

 

Leden van de gemeenteraad

 

Kandidaten met de meeste stemmen winnen de verkiezingen. Zij worden verkozen. Zij zijn de gemeenteraadsleden. Samen vormen de gemeenteraadsleden de gemeenteraad. Zij nemen de beslissingen in uw gemeente.

 

Schepenen

 

De gemeenteraadsleden kiezen de schepenen. Elke schepen is baas over een verschillend domein. Denk bijvoorbeeld aan werk, woningen, onderwijs …

 

Burgemeester

 

De burgemeester is de baas van de gemeente. Hij of zij werkt samen met de gemeentesecretaris. De secretaris leidt de diensten van de gemeente.

 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn leidt het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). De gemeenteraadsleden kiezen de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

 

De informatie op deze pagina is deels vertaald uit Franstalige informatie van de dienst FALC.be, dienst van asbl Inclusion.

FAQ

Wat is een burger?

Burger zijn, dat is rechten en plichten hebben in een land. U hebt bijvoorbeeld de Belgische nationaliteit: u bent een Belgische burger.

Wat is een kiezer?

Kiezers zijn de mensen die stemmen.

Wat is een verkozene?

Een verkozene is een persoon die gekozen is door kiezers. Veel mensen hebben gestemd voor die persoon. We zeggen dat die persoon de verkiezingen heeft gewonnen.

Wat is vertegenwoordigen?

De inwoners van een gemeente vertegenwoordigen:

 • dat is luisteren en uitleggen wat mensen denken of zeggen;
 • dat is beslissen voor andere mensen;
 • praten in naam van andere mensen.

Wat is een kandidaat of kandidate?

Kandidaten zijn mensen die zich kandidaat stellen voor de verkiezingen. Ze willen verkozen worden. Ze staan samen op lijsten.

Wat is een gemeenteraadslid?

Een gemeenteraadslid is iemand die verkozen is na de gemeenteraadsverkiezingen.

Wat is de gemeenteraad?

De gemeenteraad is de groep mensen die verkozen zijn in uw gemeente.

Wat is een schepen?

De gemeenteraadsleden kiezen de schepenen. De schepenen staan elk in voor een verschillend domein. Denk bijvoorbeeld aan werk, woningen, welzijn …

Wat is een burgemeester?

De burgemeester is de baas van de gemeente.

Wat is een kandidatenlijst?

Een lijst kandidaten is een groep kandidaten met dezelfde ideeën. Ze hebben ook hetzelfde project. Mensen op dezelfde lijst zijn vaak lid van dezelfde politieke partij. Soms staan 2 of 3 partijen op dezelfde lijst.

Wat is een politieke partij?

Een politieke partij is een groep personen met dezelfde ideeën. Ze hebben ook hetzelfde project.

Wat is een verkiezingsprogramma?

Een verkiezingsprogramma is een project van een lijst kandidaten. Dat kan ook van een partij zijn. Dat is wat de kandidaten willen doen in uw gemeente. Tenminste als ze de verkiezingen winnen.

Retour en haut de page