accessibility

Wat is de kiezerslijst ? Wat zijn uw rechten?

Op de kiezerslijst vindt u de identiteit van alle Brusselse burgers die moeten stemmen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt de kiezerslijst opgesteld op 1 augustus 2024.

 

Vermeldingen en vorm

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt in elke gemeente de lijst op. 

Op die lijst vindt u:

 

 • de Belgen die voldoen aan de voorwaarden om te stemmen en die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een gemeente op 1 augustus 2024;

 

 • de burgers uit de Europese Unie en die buiten de Europese Unie die voldoen aan de voorwaarden om te stemmen en waarvan de inschrijving is aanvaard op 1 augustus 2024;

 

 • de personen die, behalve de leeftijd, voldoen aan de voorwaarden om te stemmen en tussen 1 augustus 2024 en 13 oktober 2024, 18 jaar worden;

 

 • de personen die na schorsing hun stemrechten terugkrijgen tussen 1 augustus 2024 en 13 oktober 2024.

 

De controle van de kiezerslijst

 

De regering controleert de kiezerslijsten. Dat doet ze om na te gaan of er iemand op meerdere lijsten staat. Staat een kiezer op meerdere lijsten? Dan vraagt de regering advies van de betrokken colleges van burgemeester en schepenen. Daarna duidt de regering het college aan dat de kiezer moet schrappen.

 

Verliest u een van de voorwaarden om te mogen stemmen tussen de dag dat de lijst opgesteld wordt (1 augustus 2024) en 13 oktober 2024? Dan wordt u van de kiezerslijst geschrapt: 

  

 • u hebt de Belgische nationaliteit verloren tussen 1 augustus 2024 en 13 oktober 2024;  

 

 • voor de datum waarop de kiezerslijst wordt opgesteld, wordt u veroordeeld of zorgt een beslissing ervoor dat u tijdelijk of voor altijd uw stemrechten kwijt bent op de dag van de verkiezing.

 

De kiezerslijst bekijken

 

U kan controleren of uw naam op de lijst staat. U kan ook nagaan of uw gegevens juist zijn. Dat kan u doen zodra de kiezerslijst is opgesteld tot 1 oktober 2024. 

 

Bezwaar en beroep

 

Bezwaar

 

U kan bezwaar indienen in sommige gevallen. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met een beslissing.

 

Wanneer kan u bezwaar indienen?

 

Als u vindt dat u onterecht bent

 • ingeschreven;
 • weggelaten;
 • geschrapt van de kiezerslijst.

Of als u vindt dat uw gegevens fout zijn. 

 

Waar en wanneer bezwaar indienen tegen de kiezerslijst?  

 

U kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dat doet u vanaf de dag waarop de kiezerslijst wordt opgesteld tot de 12e dag voor de verkiezing. Dat betekent dus van 1 augustus 2024 tot 1 oktober 2024.

 

Hoe dient u bezwaar in?  

 

Wil u bezwaar indienen? Dat kan op 2 manieren:

 

 • Schrijf een brief en geef die af aan u gemeente. U krijgt dan een ontvangstbewijs. Of stuur een aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen;

 

 • Bent u niet in staat om te schrijven? Zeg dan aan de gemeentesecretaris of zijn vertegenwoordiger dat u bezwaar indient. De gemeentesecretaris of zijn vertegenwoordiger stellen dan een proces-verbaal op. Daar krijgt u dan een kopie van.

 

In beide gevallen kan u bewijs toevoegen aan uw bezwaar. De gemeente voegt uw bezwaar toe aan een speciaal register. De gemeente maakt ook gratis een dossier aan.

 

Termijn

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen 4 dagen over uw bezwaar en hoe dan ook vóór de 7e dag voor de verkiezing. Dat doet het in een openbare zitting. De gemotiveerde beslissing wordt ingeschreven in een speciaal register. Als het college beslist om de kiezerslijst te veranderen, gebeurt dat meteen tijdens de zitting.

 

In beroep gaan

 

Wil u in beroep gaan? Dat kan enkel tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester stuurt uw volledige dossier dan naar een hof van beroep. U verschijnt dan voor het hof binnen de 5 dagen nadat het hof uw dossier heeft ontvangen. Hoe dan ook verschijnt u vóór de dag voor de verkiezing. De beslissing van het hof van beroep wordt meteen uitgevoerd. U kan niet meer in beroep gaan.

 

Kopieën van de kiezerslijst

 

Bent u een kiezer? Dan kan u geen elektronische kopie krijgen van de kiezerslijst.

FAQ

Wanneer kan ik bezwaar indienen?

Als u vindt dat u onterecht bent

 • ingeschreven;
 • weggelaten;
 • geschrapt van de kiezerslijst.

Of als u vindt dat uw gegevens fout zijn.

Waar en wanneer dien ik bezwaar in tegen de kiezerslijst?

U kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dat doet u vanaf de dag waarop de kiezerslijst wordt opgesteld tot de 12e dag voor de verkiezing. Dat betekent dus van 1 augustus 2024 tot 1 oktober 2024.

Hoe dien ik bezwaar in?

Wil u bezwaar indienen? Dat kan op 2 manieren:

 

 • Schrijf een brief en geef die af aan u gemeente. U krijgt dan een ontvangstbewijs. Of stuur een aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen;

 

 • Bent u niet in staat om te schrijven? Zeg dan aan de gemeentesecretaris of zijn vertegenwoordiger dat u bezwaar indient. De gemeente stelt dan een proces-verbaal op. Daar krijgt u dan een kopie van.

 

In beide gevallen kan u bewijs toevoegen aan uw bezwaar. De gemeente voegt uw bezwaar toe aan een speciaal register. De gemeente maakt ook gratis een dossier aan.

Retour en haut de page