33 gevonden resultaten

Naam van het document Documenttype Datum van afkondiging
3 mei 2024 — Ministerieel besluit betreffende de verzekering zoals voorzien in artikel 6 van het Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek Ministerieel besluit 03/05/2024
25 april 2024 — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de elektronische en gecentraliseerde kiezerslijst Regeringsbesluit 25/04/2024
18 april 2024 — Politiebesluit (verkiezingscampagnes) Politiebesluit 18/04/2024
28 maart 2024 — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voordracht en bewilliging van kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen — Erratum Regeringsbesluit 28/03/2024
28 maart 2024 — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voordracht en bewilliging van kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen Regeringsbesluit 28/03/2024
19 maart 2024 — Ministerieel besluit tot bepaling van de elektronische middelen die gebruikt worden voor de voordracht en bewilliging van kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen, voor de aflevering van het ontvangstbewijs alsook voor ... Ministerieel besluit 19/03/2024
8 maart 2024 — Ministerieel besluit tot vaststelling van de rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet Ministerieel besluit 08/03/2024
8 maart 2024 — Ministerieel besluit tot vaststelling per gemeente van de bevolkingscijfers op 31 december 2023 Ministerieel besluit 08/03/2024
8 februari 2024 — Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen Ministerieel besluit 08/02/2024
8 februari 2024 — Ministerieel besluit houdende vaststelling van de regels volgens dewelke de lijsten en de kandidaten op het beeldscherm van de stemcomputer worden getoond Ministerieel besluit 08/02/2024
5 februari 2024 — Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier en het model van het formulier voor de verklaring op erewoord voor de gemeenteraadsverkiezingen Ministerieel besluit 05/02/2024
13 oktober 2023 — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering Regeringsbesluit 13/10/2023
Concordantietabel NBGK – BGK – ordonnantie elektronisch stemmen Ordonnantie 20/07/2023
20 juli 2023 — Ordonnantie houdende het Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek + inhoudstafel Ordonnantie 20/07/2023
20 juli 2023 — Ordonnantie houdende het Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek Ordonnantie 20/07/2023
Nieuwe gemeentewet (Brusselse editie) Wet 15/12/2022
9 oktober 2018 — Ministerieel besluit betreffende de inrichting van de stembureaus Ministerieel besluit 09/10/2018
20 augustus 2018 — Ministerieel besluit tot bepaling van het maximum aantal kiezers per stembureau voor de verkiezingen van de gemeenteraden Ministerieel besluit 20/08/2018
6 juli 2018 — Omzendbrief betreffende de terugbetaling van de reiskosten aan sommige kiezers Omzendbrief 06/07/2018
3 mei 2018 — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de procedure en het bedrag van het presentiegeld voor de opleiding van de leden van de kiesbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen Regeringsbesluit 03/05/2018
14 december 2017 — Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen Ordonnantie 14/12/2017
26 juli 2012 — Omzendbrief betreffende de toepassing van de ordonnantie van 12 juli 2012 (gewijzigd door de ordonnantie van 23 juli 2012) betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden ... Omzendbrief 26/07/2012
19 juli 2012 — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de verzekering zoals voorzien in artikel 38 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek Regeringsbesluit 19/07/2012
12 juli 2012 — Ordonnantie betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode (gewijzigd door de ordonnantie van 23 juli 2012) Ordonnantie 12/07/2012
8 mei 2012 — Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de gemeenteraden Ministerieel besluit 08/05/2012
20 juli 2006 — Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1982 betreffende de terugbetaling van reiskosten aan sommige kiezers Regeringsbesluit 20/07/2006
30 maart 2006 — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reisvergoeding van de leden van de kiesbureaus Regeringsbesluit 30/03/2006
13 januari 2006 — Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen de aanvraag ofwel erkent, ofwel verwerpt, die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie, die in België ... Ministerieel besluit 13/01/2006
13 januari 2006 — Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats ... Ministerieel besluit 13/01/2006
13 januari 2006 — Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie, die hun hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd, moeten indienen bij de gemeente ... Koninklijk besluit 13/01/2006
13 januari 2006 — Koninklijk besluit tot bepaling van de wijze waarop de erkenning van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie ingediend hebben bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats om ingeschreven te worden ... Koninklijk besluit 13/01/2006
19 maart 2004 — Wet tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen Wet 19/03/2004
7 juli 1994 — Wet betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden, de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn Wet 07/07/1994
Retour en haut de page