Wil u kandidaat zijn in uw gemeente?

Ontdek hier de voorwaarden.

Wil u kandidaat zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen? Of wil u gemeenteraadslid blijven als u al bent verkozen? Dan moet u voldoen aan 5 voorwaarden.

De voorwaarden

 

U moet

 • Belg of burger van de Europese Unie zijn;

en

 • kiezer zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen;

en

 • minstens 18 jaar oud zijn op 13 oktober 2024;

en

 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente waar u kandidaat bent en er uw hoofdverblijfplaats hebben;

en

 • nog steeds uw burgerlijke en politieke rechten hebben.

 

Burgers die niet verkiesbaar zijn

 

U bent niet verkiesbaar als:

 

   1. u het recht tot verkiesbaarheid kwijt bent doordat u bent veroordeeld;

 

   2. u burger bent van een van de andere landen van de Europese Unie en u uw recht om verkozen te worden kwijt bent volgens het recht van uw land door een individuele burgerrechtelijke of een strafrechtelijke beslissing in uw land van herkomst;

 

   3. u, onverminderd de onder 1 en 2 beschreven bepalingen, zelfs met uitstel, veroordeeld werd wegens één van de inbreuken voorzien bij de artikelen 240, 241, 243 en 245 tot 248 van het Strafwetboek en gepleegd bij de uitoefening van gemeenteambten. 12 jaar na uw veroordeling kan u opnieuw worden verkozen. Deze artikelen van het Strafwetboek bepalen gevangenisstraffen en geldboeten door inbreuken gepleegd door openbare ambtenaren, net als wegens omkoping van ambtenaren;

 

  4. u bent veroordeeld voor overtredingen bedoeld in de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden of op grond van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaalsocialistisch regime is gepleegd; u bent 6 jaar onverkiesbaar vanaf uw veroordeling;  

 

  5. u bestuurder bent of bent geweest, onverminderd de toepassing van de bepalingen in het 1° en 2°, van een vereniging die, zelfs met uitstel, is veroordeeld voor een van de overtredingen bedoeld in de wet van 30 juli 1981 of de wet van 23 maart 1995; u bent 6 jaar onverkiesbaar vanaf uw veroordeling;

 

  6. u burger van buiten de Europese Unie bent, ook al verblijft u in België en mag u stemmen.

 

Burgers van de Europese Unie kunnen verkozen worden, in tegenstelling tot burgers van buiten de Europese Unie.

 

Kortom, als burger van de Europese Unie kan u:

 • kiezer worden;
 • kandidaat-gemeenteraadslid zijn;
 • schepen worden.

Let op: u kan geen burgemeester worden.

 

Wetgeving

 

FAQ

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen als ik mij kandidaat wil stellen?

Om als kandidaat deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen moet u:

 

 • Belg zijn of burger zijn van een land van de Europese Unie;
 • 18 jaar zijn op 13 oktober 2024;
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van uw gemeente ten laatste op de dag dat de kiezerslijsten worden opgesteld, meer bepaald op 1 augustus 2024;
 • nog steeds uw burgerlijke en politieke rechten hebben.

Op welke datum moet ik mijn hoofdverblijfplaats hebben in de gemeente om er kandidaat te kunnen zijn?

U moet uiterlijk op de dag van het vaststellen van de kiezerslijsten, 1 augustus 2024, ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente waar u zich verkiesbaar stelt.

Ik ben een burger van buiten de Europese Unie. Mag ik kandidaat zijn?

Als burger van buiten de Europese Unie mag u geen kandidaat zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Retour en haut de page