Naam van het formulier Profiel Download
Formulier T2 — Oproeping getuigen voor de stembureaus (Worddocument) Voorzitters hoofdbureaus + eerste kandidaat lijst Openen
Formulier T1 — Aanwijzing van de getuigen voor de stembureaus (Worddocument) Kandidaten Openen
Formulier F2 — Schuldvordering voor de reiskosten van sommige kiezers (Worddocument) Kiezers Openen
Formulier F1 — Schuldvordering voor de reiskosten van de leden van de kiesbureaus (Worddocument) Leden kiesbureaus Openen
Formulier E2 — Verzoek om afgifte van kopieën van de kiezerslijst aan een kandidaat (Worddocument) Kandidaten Openen
Formulier E1 — Verzoek om afgifte van kopieën van de kiezerslijst aan een partij (Worddocument) Politieke partijen Openen
Formulier D9 — Overzicht houdende registratie van de identiteit van de natuurlijke personen die giften doen van 125 euro en meer (Worddocument) Partijen + lijsten + kandidaten Openen
Formulier D8 — Verslag betreffende de uitgaven voor verkiezingspropaganda (Worddocument) Politieke partijen Openen
Formulier D7 — Aangifte betreffende de herkomst van de geldmiddelen omtrent de verkiezingsuitgaven gedaan door de lijsten (Worddocument) Kandidatenlijsten Openen
Formulier D6 — Aangifte voor de verkiezingsuitgaven gedaan door een lijst (Worddocument) Kandidatenlijsten Openen
Formulier D5 — Aangifte betreffende de herkomst van de door de kandidaten aangewende geldmiddelen (Worddocument) Kandidaten Openen
Formulier D4 — Aangifte van de door een kandidaat aangewende bedragen (Worddocument) Kandidaten Openen
Formulier D3 — Aangifte van de herkomst van de door de politieke partijen aangewende geldmiddelen (Worddocument) Politieke partijen Openen
Formulier D1 — Schriftelijke verklaring waardoor de politieke partijen zich ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven (Worddocument) Politieke partijen Openen
Formulier C15 — Model van toelating voor het gebruik van een letterwoord dat op gemeentelijk niveau reeds gebruikt werd bij de verkiezingen van 14 oktober 2018 (Worddocument) Kandidaten Openen
Formulier C14 — Verklaring van terbeschikkingstelling van het gemeenschappelijk volgnummer (Worddocument) Afgevaardigden politieke partijen Openen
Formulier C13 — Model van het attest betreffende het gebruik van een letterwoord (Worddocument) Afgevaardigden politieke partijen Openen
Formulier C12 — Verklaring van taalaanhorigheid (Worddocument) Kandidaten Openen
Formulier C5 — Ontvangstbewijs van een voordrachtsakte (Worddocument) Voorzitters hoofdbureaus Openen
Formulier B6 — Brief van de voorzitter van het hoofdbureau aan de voorzitter van het stembureau betreffende de samenstelling van het stembureau (Worddocument) Voorzitters hoofdbureaus Openen
Formulier B5bis — Opgave van de kandidaat-voorzitter, plaatsvervangende voorzitter, bijzitters of plaatsvervangende bijzitters die geen of ontoereikende wettige redenen van verhindering opgeven (Worddocument) Voorzitters hoofdbureaus Openen
Formulier B5 — Aanwijzing van de bijzitters van de stembureaus door de voorzitters van de hoofdbureaus (Worddocument) Voorzitters hoofdbureaus Openen
Formulier B4 — Aanwijzing van de bijzitters van de hoofdbureaus door de voorzitters van de hoofdbureaus (Worddocument) Voorzitters hoofdbureaus Openen
Formulier B3 — Aanwijzing van de plaatsvervangende voorzitters van de hoofdbureaus door de voorzitters van de hoofdbureaus (Worddocument) Voorzitters hoofdbureaus Openen
Formulier B2 — Aanwijzing van de voorzitters van de stembureaus door de voorzitters van de hoofdbureaus (Worddocument) Voorzitters hoofdbureaus Openen
Retour en haut de page