Zoekt u informatie over de federale, regionale of Europese verkiezingen?

In het Brussels Gewest moeten alle Belgen van 18 jaar of ouder stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen worden ook wel eens 'lokale' verkiezingen genoemd. Als u niet gaat stemmen, riskeert u een boete. Burgers uit de Europese Unie (EU) of buiten de Europese Unie (niet-EU) die zich hebben ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen en die niet gaan stemmen, riskeren ook een boete. Stemmen gebeurt geheim en anoniem. 

 

Stemmen voor uw Brusselse gemeente

 

Bent u minstens 18 jaar en Belg? Ga dan naar het stembureau en neem uw oproepingsbrief en uw identiteitskaart mee. Daarna stemt u. Kiesgerechtigde Belgen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn dus verplicht om te gaan stemmen.

Burgers van de Europese Unie (EU) en van buiten de Europese Unie (niet-EU) mogen ook stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar ze zijn niet verplicht.

Om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, moeten buitenlandse burgers (EU en niet-EU) zich eerst als kiezer inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als de overheid de inschrijvingsaanvraag aanvaardt, zijn buitenlandse burgers verplicht om te stemmen. Dan moeten ze zowel voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024, 2030 als die daarna stemmen. Als buitenlandse burgers zich al hebben ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 of eerder, zijn ze dus ook verplicht om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024.

Buitenlandse kiezers kunnen zich wel uitschrijven als kiezer.

Bent u een buitenlander en wil u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen?

Ontdek de inschrijvingsvoorwaarden

Wat gebeurt er als u niet gaat stemmen?

 

Hebt u een brief gekregen om te gaan stemmen ('oproepingsbrief'), hebt u zelf niet gestemd en hebt u niet aan een andere kiezer gevraagd om in uw naam te stemmen ('volmacht geven')?

Dan riskeert u een straf. U riskeert geen straf als u een geldige reden hebt die aantoont waarom u niet hebt gestemd. De vrederechter mag vrij beslissen of uw afwezigheid terecht is of niet.

Aangezien u moet stemmen, is het dus belangrijk dat u zo snel mogelijk naar de vrederechter van uw kanton schrijft. Leg de rechter uit waarom u niet persoonlijk hebt gestemd en waarom u niet aan een andere kiezer hebt gevraagd om in uw naam te stemmen. Voeg in dat geval bewijs toe aan uw brief dat aantoont waarom u niet hebt gestemd.

Binnen 8 dagen nadat de namen van de gekozenen zijn afgekondigd, stelt de procureur des Konings een lijst op van de kiezers die niet hebben gestemd en waarvan de excuses niet werden aanvaard. Staat u op die lijst? Dan verschijnt u op eenvoudige oproeping voor de politierechter. Die beslist zonder dat u in beroep kan gaan.

Opgelet: als u niet stemt, riskeert u een waarschuwing of een boete van 40 tot 80 euro. Bij een tweede overtreding, bedraagt deze boete 80 tot 200 euro.

Wanneer u minstens 4 keer in 15 jaar niet stemt en geen geldige reden hebt, mag u 10 jaar niet stemmen. Tijdens die periode kan u bovendien geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid.

  Kan u niet persoonlijk gaan stemmen en hebt u daar een geldige reden voor?

  Ontdek of u aan een andere kiezer mag vragen om in uw plaats te stemmen

  Wanneer bent u uw stemrechten tijdelijk of voor altijd kwijt?

   

  Tijdelijk verlies stemrecht

  U verliest tijdelijk uw stemrecht ('schorsing van uw kiesrechten') waardoor u tijdelijk niet mag stemmen (art. 7. Kieswetboek) als:

   

  • u gerechtelijk onbekwaam verklaard bent, onder statuut van verlengde minderjarigheid valt of als u geïnterneerd bent;

  of

  • u bent veroordeeld waardoor u tijdelijk niet mag stemmen;

  of

  • u ter beschikking van de Regering bent gesteld door een internering.

  Definitief verlies stemrecht

  Bent u veroordeeld en bent u daardoor uw stemrecht voor altijd kwijt ('uitsluiting van uw kiesrechten')?

  Dan mag u nooit meer stemmen (art. 6. Kieswetboek).

  FAQ

  Politiek interesseert mij niet. Moet ik gaan stemmen?

  In België moet u verplicht stemmen. Binnen de 8 dagen nadat de namen van de verkozenen zijn afgekondigd, stelt de procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet hebben gestemd en waarvan de excuses niet werden aanvaard. Kiezers die niet hebben gestemd, moeten door een eenvoudige oproeping voor de politierechter verschijnen. Die doet uitspraak zonder dat u in beroep kan gaan. Opgelet: zowel kiesgerechtigde Belgen als buitenlanders die zich hebben ingeschreven als kiezer moeten stemmen.

  Op de dag van de verkiezingen ben ik met verlof aan de Belgische kust. Ik had reeds een appartement gehuurd. Ben ik verplicht om te gaan stemmen of volstaat een attest van de verhuurder van het appartement?

  Als u op de dag van de verkiezingen in België op vakantie bent, moet u, gezien de stemplicht, toch gaan stemmen. Hiervoor wordt geen vrijstelling toegestaan.

  Ik ben niet gaan stemmen omdat ik op de dag van de verkiezingen in het buitenland zat, en ik heb ook niemand volmacht gegeven. Wat moet ik nu doen?

  Schrijf zo snel mogelijk naar de vrederechter van uw kanton. Leg uit waarom u niet kon gaan stemmen. Voeg in dat geval officiële documenten toe aan uw brief die aantonen waarom u niet hebt gestemd.

  Ik ben 18 jaar en ik heb nog nooit gestemd. Ik heb wel gehoord over een inschrijvingsformulier en een inschrijvingswebsite. Zou ik daar gebruik van kunnen maken? Wat moet ik daarvoor doen?

  Als u een Belgische burger bent, hebt u geen formulier of website nodig. Als u aan de andere voorwaarden om te stemmen voldoet, wordt u automatisch opgeroepen door uw gemeente.

  Bent u geen Belg en voldoet u aan de voorwaarden om kiezer te zijn?

  Dan moet u zich als kiezer inschrijven. Dat kan op 2 manieren. Ofwel schrijft u zich in via de federale inschrijvingswebsite, ofwel dient u een inschrijvingsaanvraag in bij de gemeente van uw hoofdverblijfplaats via het formulier voor EU-burgers of niet-EU-burgers. Dat formulier kan u ook afhalen bij uw gemeente.

  Ik ben een burger van de Europese Unie en ben gedomicilieerd in Brussel. Ik heb me ingeschreven om te kunnen stemmen voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Moet ik me opnieuw inschrijven of is mijn vorige inschrijving nog geldig?

  Uw erkenning als kiezer blijft geldig zolang u aan de kiesvoorwaarden blijft voldoen en zolang u zich niet heeft uitgeschreven als kiezer, in welke Belgische gemeente u ook verblijft. Wanneer u de erkenning om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen hebt gekregen, hoeft u geen nieuwe aanvraag meer in te dienen om te mogen stemmen bij latere gemeenteraadsverkiezingen.

  Ik moet op de zondag van de verkiezingen werken. Mijn werkgever wil me geen uur vrijaf geven (of wil dat uur niet betalen) om te gaan stemmen. Hij zegt dat ik maar iemand volmacht moet geven. Is dit juist?

  Dat klopt. Wanneer u niet kan gaan stemmen door beroepsredenen, kan u best volmacht verlenen aan een andere kiezer.

  Retour en haut de page