Ontdek hoe u makkelijk stemt de dag van de verkiezingen.

Ontdek hoe u uw stembureau makkelijk bereikt. Zo kan u zo vlot mogelijk stemmen.

 

Hoe gaat u naar het stembureau?

 

Uw stembureau bevindt zich normaal gezien dicht bij uw officiële woning. Neemt u het openbaar vervoer? En hebt u specifieke hulp nodig? Surf dan naar de website van de MIVB. Daar vindt u info over hun toegankelijkheid. Of surf naar de website van de NMBS.​

De dienst TaxiBus is beschikbaar op zondag 13 oktober. Dat is de dag van de gemeenteraadsverkiezingen.

Let op: u moet voldoen aan de voorwaarden voor vervoer door TaxiBus. Enkel dan kan u TaxiBus gebruiken.

 

De toegankelijkheid van stembureaus

 

Normaal moet elk stemcentrum een aangepast stemhokje hebben voor kiezers met een beperking. Elke locatie heeft dus minstens 1 stemhokje dat voor kiezers met beperkte mobiliteit (PBM's) toegankelijk is. Stemlocaties zijn vaak scholen of sportcentra.

stemhokje

Hulp in het stemhokje

 

Hebt u hulp nodig in het stemhokje? U kan hulp krijgen in 2 gevallen:

 

1. U hebt een beperking.

Hebt u een beperking? Als u wil, kan een naaste of een medewerker van het stembureau u helpen stemmen. Ga naar de voorzitter van het stembureau wanneer u aankomt. Leg hem uw situatie uit. Hebt u bewijs dat u hulp nodig hebt? Neem dat document dan mee op 13 oktober. Zo bent u zeker dat iemand u in het stemhokje mag helpen.

Woont uw begeleider in dezelfde gemeente? Dan kan hij in uw stembureau stemmen. Ook als hij normaal gezien een ander stembureau heeft? Ja, ook dan.

Gelooft een bijzitter of een getuige niet dat uw beperking echt is? Of gelooft hij niet dat het ernstig is? Dan beslist het stembureau of u hulp mag krijgen. De gemotiveerde beslissing wordt in het proces-verbaal opgenomen. U kan dan hulp krijgen van een bijzitter of de voorzitter (zie punt 2).

 

2. U hebt specifieke hulp nodig, maar u hebt niet per se een beperking.

Hebt u moeite om te stemmen? Dan kan u hulp vragen aan de voorzitter van het stembureau. Of de voorzitter vraagt aan een lid van het stembureau om u te helpen. Gelooft de voorzitter u niet? Of een lid van het stembureau? Dan beslist het stembureau of u hulp mag krijgen. De gemotiveerde beslissing wordt in het proces-verbaal opgenomen (3).

 

Stemmen met een volmacht

 

Normaal gezien moet u zelf stemmen. Kan u niet zelf naar het stembureau gaan? Dan kan u een volmacht geven aan een andere kiezer. Die stemt dan in uw naam. Kies iemand die u vertrouwt. Wanneer kan u een volmacht geven? De redenen zijn hieronder beperkt opgelijst. Denk bijvoorbeeld aan

  • ziek zijn of een beperking hebben;
  • in het buitenland zijn;
  • uw werk in België;
  • ... 

Wil u meer informatie? Ga naar onze pagina over stemmen met een volmacht. Daar vindt u ook het formulier dat u nodig hebt.

FAQ

Ik heb een beperking. Ik heb hulp nodig wanneer ik stem. Mag ik aan iemand hulp vragen in het stemhokje?

Hebt u een beperking? En kan u daardoor niet alleen in het stemhokje gaan? Ga dan naar de voorzitter. Vraag hem of haar of de persoon van uw keuze u mag helpen. De voorzitter beslist dan of u hulp mag krijgen.

Zijn stembureaus toegankelijk voor kiezers met een beperking?

Normaal moet elk stemcentrum een speciaal stemhokje hebben voor kiezers met een beperking. Elke locatie heeft dus minstens 1 stembureau dat voor kiezers met beperkte mobiliteit (PBM's) toegankelijk is. Stemlocaties zijn vaak scholen of sportcentra.

Retour en haut de page