Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek

Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek
Gepubliceerd op 02/10/2023
Op 14 augustus 2023 werd de ordonnantie van 20 juli 2023 houdende het Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek (NBGKWB) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze ordonnantie voegt…
Lees meer
Retour en haut de page